Vyberte stránku

Mnoho lidí má pod pojmem duchovní rozvoj něco jako esoterika a nějaká magie. Ale ve skutečnosti je duchoví rozvij často zaměnitelný s osobním rozvojem. Protože jde prakticky o jedno a totéž.

Duchovní rozvoj je o rozvíjení našeho vnitřku a v tomto článku si to rozebereme.

Duchovní rozvoj jak ho chápat

Duchovní rozvoj je o rozvíjení našeho vnitřku jak jsme si už řekli. To znamená rozvíjet svůj potenciál a tím mám teď na mysli naše talenty, mysl, pocity, emoční inteligenci, intuici a mnoho dalšího. Musíme v první řade pochopit skutečnou podstatu svého bytí. To znamená pochopit jsem. Kdo jsem.

Člověk není jen tělo z masa a kosti, člověk je i duše a vědomí a musíme to brát jako celek. Propojení těla mysli a duše je důležité pro naše vnímaní a chápani realitu a cele podstaty vesmíru jakožto i způsobu jak pochopit sami sebe a svou podstatu.

Duchovní rozvoj jako cesta

Duchovní rozvoj, ale ani osobní rozvoj není o cíli, ale o cestě. Jde o životní styl, jde o cestu, která nikdy nekonči. Člověk roste celý život, nebo by alespoň měl růst, jinak umírá a jeho život se obrací směrem dolu. Je to proces, který vyžaduje neustále vzdělávaní, získávaní informaci a podobně. Jde o překonávaní překážek a neustaly růst posouvaní hranic mysli to je duchoví a osobní rozvoj, proto se neustále vzdělávej a nejlepší místo kde najít hodnotné a užitečné informace je cesta relaxace. Věnuje se duchovnímu i osobnímu rozvoji, meditacím, programování mysli a všemu kolem tohoto tématu.

Další velice užitečné informace na téma osobní rozvoj a zdravý životní styl a mnoho dalšího to je cesta za snem, kde máš možnost online kurzu, koučinku a mnoho dalšího. Cesta za snem je všechno co tě dovede ke splnění tvých snů a osobnímu růstu a ještě daleko více.

Duchovní rozvoj a osobní rozvoj

Praktický jde o jedno a totéž. Osobní rozvoj se zaměřuje více na cíle schopnosti, dovednosti návyky a další podobné věcí. Kdežto duchovní rozvoj je spíše zaměřen na věci okolo meditace, mysli, emoci a podobně. Ale vzájemně se doplňuji a podporuji. Jedno bez druhého nemůže prakticky být, protože pak rozvoj člověka není úplný. Ale často osobní rozvoj v sobě zahrnuje duchovní rozvoj a naopak.

Často to bývá jeden z hlavních problému proč osobní rozvoj nefunguje a nedokáže změnit život člověka, protože se zaměřuje jen na ten osobní růst, ale zapomíná na duchovní rozvoj. Jelikož nejsme jen tělo.

Duchovní cesta života

Duchovní cesta života v sobě nese neuvěřitelnou moc a sílu sebepoznání. Dostaneš možnost prožit život absolutně jinak z jiného uhlu pohledu. Jak je to možné? Otevřou se ti dveře plné možnosti, které ti dřív byli uzavřeny. Začneš na své cestě nacházet lidí, situace a možnosti, které ti ukážou realitu, která před tebou byla po celou dobu skryta. Je to něco úžasného.

Tato cesta je součásti nás všech, někoho více, někoho méně. Ale jde o transformace nás, naší civilizace, naši společnosti a změnu celého paradigmatu. Ti kdo ji odmítají, budou mít čím dál těžší život a více problému. Ale směřujeme tímto směrem všichni ať chceme, nebo ne. 

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *